Tilskudsordninger

Herunder finder du beskrivelse af de tilskudsordninger, som kan hjælpe med betaling af fysioterapeutiske ydelser.

Den offentlige sygesikring

Fysioterapeutisk behandling på klinik er oftest en del af det offentlige sundhedsvæsen. Dette indebærer, at der gives tilskud fra den offentlige sygesikring. Hvis din fysioterapeut arbejder på et ydernummer under sygesikringen, vil du automatisk få tilskud, når du har en henvisning fra en læge/speciallæge.
Læs mere her

Sygeforsikringen “danmark”

logo_danmark

Er du medlem af Sygeforsikringen ”danmark” , får du tilskud til din egen andel af regningen.
Fortæl i receptionen hvilken gruppe du er i, så bliver der fremover sendt automatisk besked til Sygeforsikringen ”danmark”
Læs mere her

Helbredstillæg

Hvis du har et servicekort fra kommunen, hvor der står beskrevet at du er dækket, refunderer kommunen op til 85% af din egenandel af regningen.
Læs mere her

Vederlagsfri fysioterapi

En del patienter med langvarigt og svært fysisk handicap kan modtage vederlagsfri fysioterapi. Du må spørge din læge eller fysioterapeut, om du er dækket af denne ordning.
Læs mere her

Sundhedsforsikringer

Omkring 2 millioner danskere har i dag en sundhedsforsikring, enten igennem sin arbejdsplads eller fordi man har tegnet en privat sundhedsforsikring.
Har man brug for fysioterapeutisk behandling, er det en god ide at checke om man er omfattet af en sundhedsforsikring og i givet fald hvordan man er dækket.