Praktisk Information

 1. Husk at medbringe
 • Sygesikringskort og evt. sundhedskort fra kommunen.
 • Er det en forsikring, der skal betale, skal du medbringe bevillingsbrevet.
 • Eventuelle speciallæge-vurderinger, røntgen svar eller svar fra UL-scanning, MR-scanning mv.
 • Et lagen eller et håndklæde til at lægge på briksen. Du kan også på klinikken købe et engangslagen for 20.- kr. (Kan benyttes 4-5 gange).
  Du kan også vælge at undvære lagen/håndklæde.
 1. Varighed

En konsultation vil typisk vare mellem 15-30 min. Første gang skal du regne med lidt længere tid, idet der skal være tid til en grundig undersøgelse.

 1. Betaling

På klinikken kan du betale med Dankort, mobilepay eller kontant. Vi kan ikke tage imod Mastercard.

Fakturaen kan medtages og indbetaling ske via Netbank.

Faktura kan endvidere sendes pr. E-mail.

Er du forsikringspatient, kan det forekomme, at du selv skal sørge for betaling til fysioterapeuten og så efterfølgende søge refusion af forsikringsselskabet.

 1. Afbud

Bliver du forhindret i at møde til en aftalt tid, er det vigtigt at du enten ringer til klinikken, sender en e-mail eller indtaler en telefonbesked. Du skal melde afbud senest kl. 17.00 dagen inden din aftale tid.
Ved manglende afbud, er fysioterapeuten berettiget til at tage et udeblivelsesgebyr tilsvarende honoraret for den planlagte behandling.

Er du forsikringspatient eller modtager du Vederlagsfri Fysioterapi skal du  selv betale et evt. udeblivelseshonorar.

 1. Parkering

Kommer du i bil, er der mulighed for parkering i gården, med indkørsel fra Strandbygade.

Der er 2-timers parkering og en meget ihærdig parkeringsvagt. Så HUSK at sætte p-skiven.¨

 1. Offentlig transport

Busserne A1 og A2 stopper begge ved døren. Bus 11, 12, 7C, 5C & 6C kan også anvendes men der må påregnes en lille gåtur på omkring 400m
Vi anbefaler at svagt gående tager med A1 & A2.

 1. Påklædning

Behandling hos en fysioterapeut vil oftest kræve, at du skal tage tøjet af, således at fysioterapeuten kan undersøge og se hele bevægeapparatet.

Er du kvinde tager du tøjet af med undtagelse af trusser og BH, og er du mand tager du tøjet af med undtagelse af underbenklæder.

Er du ked af at skulle tage tøjet af, finder du en anden løsning sammen med fysioterapeuten.

 1. Kan jeg reagere på behandlingen?

Ja det er helt naturligt og næsten uundgåeligt at reagere på fysioterapeutisk behandling. Du må forvente, at kunne få nogen af følgende reaktioner:

 • Mere ondt i op til nogen dage efter en behandling.
 • Hovedpine
 • Influenzalignende symptomer.
 • Træthed.
 • Ømhed.
 • Rødme af huden.

Bliver du i tvivl om, hvorvidt det du mærker er OK, er du velkommen til at ringe til klinikken og få en snak med den behandlende fysioterapeut.

 9. Den første konsultation trin for trin

 1. Optagelse af anamnese. Dvs. at patienten fortæller og beskriver den problemstilling, man kommer med. Fysioterapeuten spørger ind til symptomer, årsagssammenhænge, medicinering, undersøgelser, motionsvaner osv.
 2. Forventninger til behandlingen afstemmes. Hvis man som patient har en speciel forventning til hvilken behandling man ønsker, eller til hvad behandlingen skal føre frem til, er det vigtigt at snakke med fysioterapeuten om dette, allerede inden behandlingen starter.
 3. Patient og Fysioterapeut laver sammen en målsætning for forløbet.
 4. Patienten vil herefter blive bedt om, at tage tøjet af.
 5. Fysioterapeuten vil kigge på dig i stående, siddende og/eller liggende stilling.
 6. Fysioterapeuten vil foretage de relevante funktionsundersøgelser.
 7. Fysioterapeuten vil med sine hænder palpere/mærke og vurdere væv/muskler/sener/led mm.
 8. Fysioterapeuten kommer med en foreløbig vurdering og der lægges en foreløbig behandlingsplan. Behandlingsplanen vil oftest løbende blive justeret.
 9. Der foretages om muligt en behandling/prøvebehandling, incl. test og retest.
 10. Patienten informeres om hvorledes han/hun skal forholde sig indtil næste konsultation.

10. Journaloplysninger

Vi har som autoriserede sundhedspersoner pligt til at føre journaloptegnelser over din behandling hos os. Videregivelse af disse oplysninger, til f.eks. din praktiserende læge, kan kun ske med dit samtykke.
Har fysioterapeuten brug for at indhente oplysninger hos tredje part, kan dette også kun ske med dit/patientens samtykke.

Vi har som autoriserede sundhedspersoner naturligvis tavshedspligt.

Du kan læse mere om hvordan vi behandler dine oplysninger i vores persondatapolitik som du kan læse her.